Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

KURIER ZAWONI - DWUMIESIĘCZNIK GMINY ZAWONIA

ADRES REDAKCJI: GOK w Zawoni, ul. Szkolna 1, 55-106 ZAWONIA KONTAKT: 71 312 81 18, kurier@gokzawonia.pl

REDAKTOR NACZELNY: Elżbieta Michta

REDAGUJĄ: Zespół redakcyjny

OPRACOWANIE GRAFICZNE DTP: Ireneusz Turowski

DRUK: Polska Press Sp. zo.o. Oddział Poligrafia, Oddział w Sosnowcu

WYDAWCA: GOK w Zawoni ul. Szkolna 1  55-106 ZAWONIA

NAKŁAD: 1500 egz.

ISSN: 2451-0165

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane na łamach pism

 

Wersja XML