Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akademia Kultury

Brak opisu obrazka W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni zaprosił mieszkańców regionu Wzgórz Trzebnickich do uczestnictwa w kulturalnych niecodziennych warsztatach, przedstawieniach, wystawach, koncertach i pokazach zebranych w jedną spójną koncepcję otwartą dla wszystkich w Akademii Kultury. Uczestnicy biorący udział w projekcie mogli się uczyć,rozwijać pasje i działać . Dzięki projektowi,który został podzielony na cztery różne instytuty mogliśmy wydobyć potencjał kulturotwórczy mieszkańców, ich kreatywność, integrować różne grupy społeczne i wiekowe oraz twórczo aktywizować osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Był to czas spędzony twórczo oraz rodzinnie, gdyż Akademia Kultury skierowana była przede wszystkim do całych rodzin.Projekt dostał dofinansowanie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 tys. złotych, a realizowany był w ramach programu Edukacja Kulturalna.

ANKIETA EWALUACYJNA ( dla uczestników projektu)

 

Wersja XML