Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akademia Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni inauguruje Akademię Kultury, projekt który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa w ramach programu Edukacja Kulturalna.

Zapraszamy mieszkańców regionu Wzgórz Trzebnickich do uczestnictwa w kulturalnych niecodziennych warsztatach, przedstawieniach, wystawach, koncertach i pokazach zebranych w jedną spójną koncepcję otwartą dla wszystkich w Akademii Kultury. Będziemy się uczyć, rozwijać pasje i działać, aby wydobyć potencjał kulturotwórczy mieszkańców, inicjować kreatywność, integrować różne grupy społeczne i wiekowe oraz twórczo aktywizować osoby ze szczególnymi potrzebami w tym osoby z niepełnosprawnościami. To będzie czas który spędzimy twórczo oraz rodzinnie, gdyż  Akademia Kultury skierowana jest do całych rodzin.

Brak opisu obrazka Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Brak opisu obrazka

 • Instytut Sztuk Przepięknych

  Brak opisu obrazka
  Projekt rozpoczynamy już w lipcu Instytutem Sztuk Przepięknych, będą to spotkania z zakresu sztuk eksperymentalnych, tworzenia wielkoformatowych obrazów w przestrzeni publicznej.
  Data publikacji: 17-06-2020 13:37
Wersja XML