Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Instytut Dobrych Dźwięków

Kolejną propozycją Akademii Kultury jest nauka we wrześniowym Instytucie Dobrych Dźwięków, będą to warsztatach muzycznych inspiracji. W ramach tego bloku mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniach ze Szkoła Samby SETE RIOS, która zaraża gorączką brazylijskiej batucady a uczestnicy poczują energię samby. Drugim warsztatem będzie śpiew wokalny i emisja głosu z muzykami. Naukę i tajniki śpiewu przybliży nam dyrygent i nauczyciel Akademii Muzycznej z Wrocławia, który zajmuje się chórem i śpiewem zespołowym. Nad wykonaniem i nauką emisji głosu będzie czuwać nauczyciel śpiewu z wieloletnim doświadczeniem.  Efektem pracy uczestników Instytutu będzie wspólny koncert na zakończenie zajęć. Warsztaty kierowane są do rodzin.

akademia zawonia_DZWIĘK A3 (1).jpeg

Wersja XML